China Institute Turkey is an independent think tank aiming to promote understanding of Chinese economy and culture among Turkish society especially businessmen, academicians and young population in order to strengthen Sino-Turkish relations.

China Institute Turkey’s missions are:

*  To raise public awareness about China’s values, history, economy and strategy to eliminate misunderstandings about China

*  To provide better understanding of China by offering an objective and balanced viewpoint by including various opinions in its publications and events

*  To be a source of advise about China and Turkey related subjects focusing on the development of Turkish – Chinese dialogue on trade and socio-economic relations

and therefore to contribute to Chinese harmonious development with Turkey and its region.

In order to achieve its objectives China Institute Turkey

* supports and stimulates research and publications

* organizes events to create mutual balanced opportunities

*  develops and maintains projects in order to create synergy and harmony

with a focus on four areas of interest which are economy, culture, business and education.

The People’s Republic of China, as the second biggest economy of the world in terms of GDP has always been an attractive society due to its specific heritage in terms of culture, science and politics.

The fact that it has been unknown for decades and the diversity within the country itself makes most of the non-Asian cultures misunderstand and misinterpret Chinese culture, science and politics.

Recently it has become part of globalization and one of the biggest powers on the international platform thus requires rest of the world to understand China and its heritage better in order to create a prosperity era for the world together.

As China Institute Turkey, we are here to support our stakeholders and society at large on exploring both China and Turkey, and to discover what mutual opportunities can be achieved by an harmonious and sustainable cooperation between these two fast growing economies.

China Institute Turkey is an independent think tank aiming to promote understanding of Chinese economy and culture among Turkish society especially businessmen, academicians and young population in order to strengthen Sino-Turkish relations.


ÇİTAM iş adamları, akademisyenler ve genç nüfus başta olmak üzere Türk toplumunda Çin ekonomisi ve kültürü anlayışını güçlendirmeyi hedefleyen bir düşünce kuruluşudur.

Hedefleri arasında:

*   Çin’in değerleri, tarihi, ekonomisi ve stratejileri ile ilgili toplumsal farkındalığı arttırmak ve Çin ile ilgili yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak

*   Yayınlarında ve etkinliklerinde objektif bakış açılarına dengeli bir şekilde yer vererek Çin’in daha iyi anlaşılmasını sağlamak

*   Ticari ve sosyo-ekonomik konularda Türk-Çin ilişkilerine odaklanarak, iki ülke ile ilgili konularda tavsiye kaynağı olmak

bulunmaktadır.

Bu hedeflerini gerçekleştirmek üzere ekonomi, kültür, iş ve eğitim olarak dört ana alana odaklanarak

*  Araştırma ve yayınları destekler ve teşvik eder,

*  Ortak fırsatların yaratılmasını sağlayacak aktiviteler düzenler

*  Birliktelik ve uyum yaratacak projeler üretip yürütür.

Çin Halk Cumhuriyeti, gayrısafi yurtiçi hasıla anlamında dünyanın ikinci büyük ekonomisi olmanın yanı sıra kültür, bilim ve politika anlamında her zaman kendine özgü bir mirasa sahip olmuştur. Bu nedenle Çin toplumu oldukça ilgi çekicidir.

Uzun yıllarca Batı dünyası tarafından yakından takip edilemeyen bir toplum olması ve kendi içindeki çeşitliliği nedeniyle Asya dışındaki birçok ülke tarafından Çin yanlış anlaşılmış ve değerlendirilmiştir.

Son zamanlarda küreselleşmenin de etkisi ile uluslararası platformda en önemli güçlerden biri haline gelmiş olması, tüm dünya için refah ve zenginlik dolu bir gelecek yaratabilmesi açısından dünyanın geri kalanını Çin’i ve mirasını daha iyi anlamaya davet etmektedir.

Bu bağlamda Çin Türk Araştırma Merkezi olarak varlığımızla, paydaşlarımızı ve genel olarak her iki toplumu da birbirlerini keşfederek bu iki hızlı gelişen ekonomi arasında sürdürülebilir ve uyumlu ortak çalışmalarla gerçekleştirilebilecek fırsatları ortaya çıkarmaları için destekliyoruz.

Çin Türk Araştırma Merkezi iş adamları, akademisyenler ve genç nüfus başta olmak üzere Türk toplumunda Çin ekonomisi ve kültürü anlayışını güçlendirmeyi hedefleyen bir düşünce kuruluşudur.


中华人民共和国 ,是一个在国民生产总。。上位居世界第二的经济强国, 也一直 是一个在文化,科学与政治 方面留下了丰厚的遗产的文明古国。

但是中国长期 有 缺乏与外界国通的事实与其 内 在的多元文化使得大部分非亚洲文化 长期以来对中国的文化, 科学与政治 存在误解。

最近 中国 参加了全球化, 变成了国际 平台最大的力量 之一。因此为了在 一起创造 繁荣的 时代,其他国家更好地 了解 中国与其遗产 旨。

我们 想 帮助对此感兴趣的人探索让中国与土耳其, 让这两个在经济上快速发展的国家,实现 和谐 而又可持续 的合作机会.

土中协会 是 一 家独立智库 ,旨在 让土耳其的大众 尤其 是商人、学者 和 年轻人 更好地理解中国, 更好 地理解 中国的经济和文化, 加强 这两个国家的 联系。

土中协会的 目标是:

*  旨在进(jìn)人们对中国的价值观、历史、 经济和 战略的了解, 消除人们对中国的误会。

*  由提供 多样化的 见点来使土耳其大众有一 个客 观和中立的 认识.

*  成为土耳 和中国问题参考对象 围绕 两个国家的 商业 和社会经济的联系。

因此 对 中国 发展在土耳其和其他领域作出贡献

为了达到 目标

 

*  支持促进研究和出版物

*  组织 活动 创造机会均等

*  长期进行一些有利于 促进 和谐的 项目

主要 围绕 四个 方向:经济, 文化, 商业 与 教育。

。。。。 是 一 家独立智库 ,旨在 让土耳其的大众 尤其 是商人、学者 和 年轻人 更好地理解中国, 更好 地理解 中国的经济和文化, 加强 这两个国家的 联系。

。。的 目标是:

*   旨在进(jìn)人们对中国的价值观、历史、 经济和 战略的了解, 消除人们对中国的误会。

*   由提供 多样化的 见点来使土耳其大众有一 个客 观和中立的 认识.

*   成为土耳 和中国问题参考对象 围绕 两个国家的 商业 和社会经济的联系。

因此 对 中国 发展在土耳其和其他领域作出贡献

为了达到 目标

*   支持促进研究和出版物

*   组织 活动 创造机会均等

*   长期进行一些有利于 促进 和谐的 项目

主要 围绕 四个 方向:经济, 文化, 商业 与 教育。